Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Jansenvaksinen fra Johnsen & Johnsen

11. juni 2021 kl. 16:39


 

Legene på Legesenteret Molde følger råd fra Helsedirektoratet og Legeforeningen om denne vaksinen. Vi kommer ikke til å skrive ut resept på den eller tilby den hos oss. Vi oppfordrer istedet alle til å følge vaksinasjonsprogrammet til kommunen.

INFLUENSA VAKSINE

24. september 2020 kl. 12:27

Om vaksineringen;

Legesenteret  organiserer vaksinasjon annerledes enn foregående år av hensyn til covid-19 situasjonen. Vi må unngå overfylte lokaler og på denne måten redusere risiko for smittespredning.

Det vil bli utarbeidet  egne timer (5 minutters timer) utelukkende for influensavaksinasjon, det vil også bli enkelte ettermiddager/kvelder kun for vaksinasjon.  Minner om at dette er timer forbeholdt utelukkende for vaksinasjon, ikke andre problemstillinger. Dersom du ønsker en slik influensavaksinasjons-time, ber vi om at du gir oss beskjed enten via sms el ved å ringe til oss.

Legene vil også kunne ta influensavaksiner ved vanlige konsultasjoner men minner om følgende;

-Vaksinasjon forbeholdes i første omgang personer i risikogrupper. Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales da influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

 

 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom
  • nedsatt immunforsvar (og deres pårørende)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.

Vedrørende videokonsultasjon

16. mars 2020 kl. 13:16

Legesenteret har startet opp med videokonsultasjoner som en del av tilbudet vårt. Dette verktøyet anbefales tatt i bruk i utstrakt grad som alternativ til oppmøte, spesielt ved luftveissymptomer/helsespørsmål knyttet til covid-19/coronavirus. Vi prøver å ta kontakt så hurtig som mulig spesielt  ved spørsmål rundt coronavirus/luftveissymptomer

Se forøvrig annen info på vår hjemmeside dersom det haster med kontakt.  Molde kommune har også laget en egen plan for håndtering av mistenkt corona/-testing.

Slik fungerer Videotimer:

Videotime gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen . I utgangspunktet bør videotime brukes for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye eller akutte plager, bør du som hovedregel bestille en vanlig legetime eller ta kontakt per telefon først.

Prisen for videotime er den samme som for vanlige legetimer. Du mottar faktura (+ordinært fakturagebyr) i etterkant av samtalen. For dem som har frikort er det ingen kostnader, dersom konsultasjonen gjelder Covid-19 er det også fritak for egenandel.

Fra 18.mars:  Alle konsultasjoner som angår mistenkt/påvist coronavirus vil som hovedregel vere uten egenandel(full refusjon fra staten ved allmennfarlig smittsomme sykdommer)

For å bestille videotime: Snakk med fastlegen, helsesekretæren eller skriv i bestillingsskjemaet at du ønsker time på video. Vanligvis vil du som oftest bli tildelt et tidspunkt etter kl 12 samme dag eller dagen etter, rutiner ifht dette kan endres

Du får kontakt med legen ved at legen sender deg videolenken på SMS før timen. 

Vi anbefaler at du bruker din smarttelefon til videotimer, men du kan også bruke nettbrett, laptop eller en datamaskin som har webkamera og mikrofon. Du trenger ingen app eller ny programvare for å gjennomføre videokonsultasjon. Har du svakt WIFI signal er det ofte best å bruke 4G nett eller kablet nettverk om du er på pc.

 

Publikumstelefon i regi Folkehelseinstituttet ifht Koronavirus

28. februar 2020 kl. 09:35

 Publikumstelefon i regi Folkehelsa

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.

 

Molde kommune har egen info om koronavirus her

Om vaksinasjon

28. oktober 2019 kl. 08:44

Hvilke vaksiner du har fra før kan du sjekke evt sjekke her

aktuelle vaksiner som vi har på legesenteret:

 • Boostrix polio (mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Anbefales til hele befolkningen ca hvert 10. år for å opprettholde immuniteten fra barnevaksinasjonsprogrammet. FHI sine anbefalinger kan leses her 
 • Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse). Ny vaksine anbefales hvert 10. år til alle > 65 år og til dem med kroniske sykdommer. Her kan du se nærmere definert risikogrupper.

Sesonginfluensa vaksine komponeres ny for hvert år.

 • Anbefales til alle over 65 år og til dem med kroniske sykdommer. Her kan du se nærmere definert risikogrupper.

 

Time samme dag

7. desember 2012 kl. 14:51

 Legesenteret har time samme dag. Dette  for å innfri kravene i ny fastlegeforskrift. Dette innbefatter at de fleste som tar kontakt med oss innen kl 11.30 tilbys time samme dag hos sin fastlege eller så snart fastlegen er tilbake.

Ved tilstander som ikke kan vente får du tilbud om å bli undersøkt av en av de andre legene.

Vi anmoder om i størst mulig grad å bruke SMS eller internett bestilling.

SMS og nettbestilling kan sendes 24 timer 365 dager i året og kan bestilles dagen i forveien etter kl 16.00 og gjør det mulig å planlegge dagen. Du vil motta SMS om timeavtale i løpet av kort til når sekretærene kommer på jobb fra 0730.

Selve timebestillingen: Send tekstmeldingen til 2097.Start tekstmeldingen med MOLDE + ditt navn,fødselsdato og hva det gjelder.Eks:MOLDE Ola Normann 010111 trenger time pga senebetennelse.

For timebestilling på internett bes bruke ikonet " bestill time på nett".

Bestilling på telefon

Ny telefontid:

Mandag - Torsdag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00

Fredag 09.00 - 11. 30 og 13.00 - 14.00

Ny ordning vil innebære noe kortere konsultasjonstid hos legen. Det er viktig for vår planlegging at bestillingen kommer inn så tidlig som mulig.

Ved livstruende sykdom ring nødnummer 113

Ved alvorlig sykdom eller skade ring: 712 45592 (vårt internnummer) , eller 116117 (legevakt)

 

 

Åpningstider

Ma-Torsdag 08.20-1500
Fredag: 0900-1500

Lørdag:Stengt
Søndag: Stengt


Telefon tid:

Mandag-Torsdag 08.30-11.30 og 13.00-14.00
Fredag 09.00-11.30 og 13.00-14.00

Adresse

Legesenteret Molde
Stortgt 12-14
6413 Molde
Vis kart

Kontakt oss

Legesenteret Molde
Stortgt 12-14
6413 Molde

Telefon: 71202950
Bilde som representerer legekontoret