Velkommen til Legesenteret Molde

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon
Start videokonsultasjon Start videokonsultasjon

Om legesenteret

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for time- og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Dr. Storholt har permisjon

Eirik Storholt har pappapermisjon fra 1. februar,  vikarlege Emilie Nesje starter i stillingen fra 15.mars. Inntil da vil øvrige fastleger og LIS1/ turnuslege ha timer/følge opp pasienter på listen.

Endring av listestørrelse for fastlege Eikeland med overflytting av pasienter til Flormælen

Fra og med 01.12.23 vil 40  tilfeldig utvalgte pasienter (randomisert fra HELFO) fra pasientlista til Øystein Eikeland bli overflyttet til vår nye fastlege Ole Magnus Flormælen. Dette er et internt bytte innad i legesenteret og gjennomføres for å optimalisere arbeidsmengden til våre fastleger. Fordelen med en intern overflytting er at berørte  fortsatt kan komme til samme legekontor. Dessuten arbeider Øystein og Ole Magnus vegg i vegg og samarbeider ved behov. 

Viktig informasjon

Ny fastlege Ole Magnus Flormælen

Fra 1. sept 2023 har Ole Magnus Flormælen overtatt fastlegelisten etter Neelesh Kasbekar.

Endring i listestørrelse for fastlege Eikeland og overflytting av pasienter til Flormælen

Fra og med 1.12.23 vil 40 tilfeldig utvalgte pasienter (randomisert av HELFO) fra pasientlista til Øystein Eikeland bli overflyttet til vår nye fastlege Ole Magnus Flormælen. Dette er et internt bytte innad på Legesenteret og gjennomføres for å optimalisere arbeidsmengden for fastlegene. Fordelen med en intern overflytting er at berørte pasienter fortsatt kan komme til samme legekontor, dessuten arbeider Eikeland og Flormælen «vegg i vegg» og samarbeider ved behov.

Ventetid ved legetime

Legekontoret har lav/ingen terskel for å ta imot pasienter som kan være alvorlig syke.
Vi må innimellom forholde oss til syke mennesker som dukker opp uanmeldt og som ikke kan vente på legehjelp. Dette medfører at arbeidsdagen vår ikke alltid kan avvikles som planlagt og at pasienter iblant må vente lenge.
Ber derfor om forståelse for at det iblant er ventetid ved legekontoret. Ber alle pasienter om å møte til avtalt tid, ellers vil problemet med ventetid kunne forsterkes. 

E-konsultasjon

Endel av fastlegene ved Legesenteret Molde tilbyr e-konsultasjon, dette gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. 

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av telefon, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten (fakturagebyr kan man slippe dersom det betales via nett/vipps ila 48 timer, man får tilsendt SMS med betalingslenke).

Pga. stor arbeidsmengde vil mange fastleger gjennomføre e-konsultasjoner og telefontimer etter kl. 16. I slike tilfeller vil det kunne kreves kveldstakst (se prisliste)

Helsenorge

Vi har åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI