Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for time- og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

----------

Nye nasjonale anbefalinger vedr covid-19,  oppdatering 25.mars-21:

-vi vil be våre pasienter om å bruke munnbind ved oppmøte. Vi vil ha  munnbind til de som ikke har med selv, henvendelse da i luken ved ankomst. Vi oppfordrer til at man i størst mulig grad overholder 2m regelen i ventesonene.

-det vil bli økt tilbud om videokonsultasjon/e-konsultasjon.

-Konsultasjonstid (tid inne på legekontoret)kan bli kortere enn tidligere av smittehensyn.

---------------

For informasjon ang covid vaksine følg rådene til den kommunen du bor i. 

Molde kommune sine hjemmesider her: Molde kommune, koronavaksine

 

Oversikt over legens arbeidsdager i inneværende og neste uke.

Ellen Kirkeland Sættem har permisjon til 31.08.21. Elling Skårn er hennes vikar. 

Neelesh Kasbekar har permisjon, hans stilling er utlyst. Ny vikar starter den 15.Mars, Vi Dan Nguyen.

Åse Schiøtt har utvidet sin permisjon til 15/8-21. Vikar er Eirik Storholt.

 

Legenes arbeidsdager i uke 15 12 - 16 April. 

Legenes arbeidsdager i uke 16 19 - 23.April:

VIKTIG INFO: ALLE pasienter som skal komme hit må klareres på forhånd og du må IKKE møte før du har fått bekreftet at du skal møte opp. DU må derfor ALLTID oppgi kontaktårsak ved bestilling. Ta kontakt via sms/nettside eller telefon.

NYTT FRA 05.08.20: Alle som står på time vil nå motta en sms vedr smitteklarering samme dag. Om man har symptomer på luftveier eller magesmerter SKAL timen avbestilles. Dette gjelder også om man har tatt negativ covidtest men er forkjølet. Det vil da tilbys video konsultasjon i stede. OBS viktig å forholde seg til at man skal holde seg hjemme til 1 dag symptomfri selv om det er forkjølelse. 

 

 Vi tilbyr videokonsultasjon/ telefonkonsultasjoner for pasienter der fysisk oppmøte bør/må vente - spesielt ifht luftveissymptomer. Molde kommune har også etablert smittelegevakt  som det kan henvendes til ved behov.

Se egen utvidet info om videokonsultasjon (trykk på "mer informasjon" nederst for å se all tekst) Dersom du selv ønsker videokonsultasjon (uavhengig av type problemstilling) så be gjerne om det i sms/nettbestilling.

Informasjon om coronavirus;

Molde kommune sin infoside her

Spørsmål og svar vedrørende coronavirus (fra helsenorge.no) finner du her

NYTTIG INFORMASJON


INFLUENSA VAKSINE

24. september 2020 kl. 12:27

Om vaksineringen;

Legesenteret vil i høst organisere vaksinasjon annerledes enn foregående år av hensyn til covid-19 situasjonen. Vi må unngå overfylte lokaler og på denne måten redusere risiko for smittespredning.

Det vil bli utarbeidet  egne timer (5 minutters timer) utelukkende for influensavaksinasjon, det vil også bli enkelte ettermiddager/kvelder kun for vaksinasjon.  Minner om at dette er timer forbeholdt utelukkende for vaksinasjon, ikke andre problemstillinger. Dersom du ønsker en slik influensavaksinasjons-time, ber vi om at du gir oss beskjed enten via sms el ved å ringe til oss.

Legene vil også kunne ta influensavaksiner ved vanlige konsultasjoner men minner om følgende;

-Vaksinasjon forbeholdes i første omgang personer i risikogrupper. Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales da influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

 

 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom
  • nedsatt immunforsvar (og deres pårørende)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.

Vedrørende videokonsultasjon

16. mars 2020 kl. 13:16

Legesenteret har startet opp med videokonsultasjoner som en del av tilbudet vårt. Dette verktøyet anbefales tatt i bruk i utstrakt grad som alternativ til oppmøte, spesielt ved luftveissymptomer/helsespørsmål knyttet til covid-19/coronavirus. Vi prøver å ta kontakt så hurtig som mulig spesielt  ved spørsmål rundt coronavirus/luftveissymptomer

Se forøvrig annen info på vår hjemmeside dersom det haster med kontakt.  Molde kommune har også laget en egen plan for håndtering av mistenkt corona/-testing.

Slik fungerer Videotimer:

Videotime gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen . I utgangspunktet bør videotime brukes for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye eller akutte plager, bør du som hovedregel bestille en vanlig legetime eller ta kontakt per telefon først.

Prisen for videotime er den samme som for vanlige legetimer. Du mottar faktura (+ordinært fakturagebyr) i etterkant av samtalen. For dem som har frikort er det ingen kostnader, dersom konsultasjonen gjelder Covid-19 er det også fritak for egenandel.

Fra 18.mars:  Alle konsultasjoner som angår mistenkt/påvist coronavirus vil som hovedregel vere uten egenandel(full refusjon fra staten ved allmennfarlig smittsomme sykdommer)

For å bestille videotime: Snakk med fastlegen, helsesekretæren eller skriv i bestillingsskjemaet at du ønsker time på video. Vanligvis vil du som oftest bli tildelt et tidspunkt etter kl 12 samme dag eller dagen etter, rutiner ifht dette kan endres

Du får kontakt med legen ved at legen sender deg videolenken på SMS før timen. 

Vi anbefaler at du bruker din smarttelefon til videotimer, men du kan også bruke nettbrett, laptop eller en datamaskin som har webkamera og mikrofon. Du trenger ingen app eller ny programvare for å gjennomføre videokonsultasjon. Har du svakt WIFI signal er det ofte best å bruke 4G nett eller kablet nettverk om du er på pc.

 

Publikumstelefon i regi Folkehelseinstituttet ifht Koronavirus

28. februar 2020 kl. 09:35

 Publikumstelefon i regi Folkehelsa

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.

 

Molde kommune har egen info om koronavirus her

Åpningstider

Ma-Torsdag 08.20-1500
Fredag: 0900-1500

Lørdag:Stengt
Søndag: Stengt


Telefon tid:

Mandag-Torsdag 08.30-11.30 og 13.00-14.00
Fredag 09.00-11.30 og 13.00-14.00

Adresse

Legesenteret Molde
Stortgt 12-14
6413 Molde
Vis kart

Kontakt oss

Legesenteret Molde
Stortgt 12-14
6413 Molde

Telefon: 71202950
Bilde som representerer legekontoret