Andre priser Legesenteret Molde

 Pris
– Koronatest (uten symptomer/mistanke om smitte)kr 1.500,-
Attester prisliste:
– Fallskjermhopperekr 1.000,-
– Førerkort gruppe 1kr 650,-
– Førerkort gruppe 2 og 3kr 850,-
– Sportsdykkerekr 1.000,-
– Norges motorsportsforbundkr 500,-
– Helbredsattestkr 500,- 
– Søknad om parkeringstillatelsekr 250,-
– Idrettsutøvere attest-1. gangkr 500,-
– Idrettsutøvere- senere attestkr 300,-
– Legerklæring skolesøknadkr 400,- til 800,-
– Transporttjeneste TT-kortkr 250,- 
– Parkeringsattestkr 250,-
– Legeerklæring Adopsjonkr 400,-
– Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenesterkr 200,- til 500,- 
– OffshoreattestKr 2.200,-
– Øvrige/mindre attester (Bekreftelser, kortere legeerklæringer mm.)kr 100,- til 250,- 
– Overvåket urinprøvetakingkr 254,-
Vaksinepriser:
– Boostrix Poliokr 400,-
– Pneumovaxkr 470,- 
– influensavaksinekr 280,-
– MMR-vaksinekr 50,-

Time må avbestilles innen 24 t, ellers må timen betales i sin helhet.